ประวัติศาสตร์เครื่องดนตรีที่มีชื่อว่า Bass !!!

25 เมษายน 2014 by iArtfunky

Bass เครื่องดนตรีเสียงต่ำ มีบทบาทอยู่ในเพลงมากมาย และมีหน้าตาแตกต่างกันออกไปในหลายๆประเภท มีวิวัฒนาการหลายสมัย

ถ้าอยากรู้จักกับ Bass มากขึ้น ต้องดู !!!


นักดนตรี ฟังดนตรี ฝึกดนตรี เล่นดนตรี !!!

Leave a Reply