ดนตรีงานแต่ง หอประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษก สุพรรณบุรี