รายการ ติดดิน ตอนวงไอเฮียร์แบนด์ครับ

ไอเฮียร์แบนด์ออกรายการติดดิน ซึ่งออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 19.00-19.30 น. ทาง TNN24 เนื้อหารายการเป็นการพูดคุยกับผู้ประสบควา­มสำเร็จ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำมาเป็นต้นแ­บบให้กับผู้อื่นได้

ทางวงขอขอบคุณทีมงานติดดินมา ณ ที่นี่ด้วยครับ 🙂

https://www.youtube.com/watch?v=7B7zcma_fW4

Screen Shot 2558-08-21 at 12.07.42