iHearBand เล่นดนตรีเนื่องในวันประกาศอิสรภาพสหรัฐอเมริกา

ในที่สุดก็ได้ไปเล่นในงานเลี้ยงฉลองเนื่องในวันประกาศอิสระภาพสหรัฐในนาม Bangkok Giant Minigroove Band ครับ ต้องขอขอบคุณทีมงานทุกท่าน สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านทูต Kristie Kenney ครับ

คลิกที่รูปด้านล่างนี้เพื่อดูรายละเอียดงานและการคอมเม้นท์อ้างอิงจากสถานทูตผ่านทาง Social Network

kristie-comment