แอ๊ป ธุวชิต นักร้องที่ได้ชื่อว่า The Entertainer of party