Jazz Groovy

Jazz Groovy วงแจ๊สกรู๊ฟวี

(Double Bass + Guitar/Piano + Brass )
Combination ทางเครื่องดนตรีที่ไม่มีใครเหมือนและไม่มีใครทำ เป็นวงที่มี Gimmic ความหรูหราไฮโซของดับเบิ้ลเบส ตัดกับกาฮองเครื่องเคาะจากเปรูที่นั่งตีอย่างเป็นกันเอง

วงแจ๊สกรู๊ฟวี (ดับเบิ้ลเบส + เปียโนหรือกีตาร์ + เครื่องเป่า) เป็นวงเหมาะสำหรับบรรเลงเพื่อเพิ่มความหรูหราของงาน และยังเล่นเพลงทั่วไปได้สนุกจากเครื่องเคาะและสามารถร้องไปด้วยได้

Price 35,000 บาท
วงดนตรีรวมเครื่องเสียง Bose แบบ Portable
+ 3000 baht สำหรับเดือน ตค-ธค

เวลาเล่น : 18:45- 22:00น. สำหรับงานพิธีการ/กิจกรรมตามปกติ