งานแต่งงาน วงใหญ่ 10 คน พร้อมแสงเสียงแบบจัดเต็ม ณ CDC