วงดนตรีงานเลี้ยง Event

วงดนตรีงานเลี้ยง วงดนตรีงานสังสรรค์ต่างๆ รูปแบบของวงดนตรีไม่ต่างจากเดิมมากนัก แต่เรื่องของแนวเพลงต้องเข้าใจคนในงานว่างานนั้นๆจัด styleไหน รูปแบบงานเช่นไร วงดนตรีก็จะสามารถเล่นเพลงที่งานนั้นต้องการและต