Bose 2Match2 Concert – ส.5เม.ย.57 นี้ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์

เสาร์ 17:00-19:00 นี้มีคอนเสิร์ตไอเฮียร์แบนด์ feat. อ้อม – ขิม ร่วมกับ อัศวโสภณ ที่โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ครับ จัดเป็นครั้งที่สองแล้ว คราวนี้เตรียมตัวมาพอสมควร เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ