อิเกีย #IKEAPopUpStore กับวงไอเฮียแบนด์ 30 มีนาคม 2556 นี้ เมเจอร์ปิ่นเกล้า

วงไอเฮียแบนด์ได้รับเชิญให้เล่นในงานของอิเกีย #IKEApopupstore ซึ่งจะเวียนจัดกันไปตั้งแต่ สยามแสควร์,เมเจอร์รัชโยธิน,เมเจอร์ปิ่นเกล้า และเรายังมีกิจกรรมดีๆ อย่างนี้อีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2556