ดีเจในงานเลี้ยงท่านทูต DJ for Meet&Greet H.E. Ambassador

โดยปกติผมจะมีเล่นงานในสถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย 2 งาน คือ งานคิงส์เดย์หรืองานวันชาติ และงานทิวลิปไนท์​หรืองานเลี้ยงศิษย์เก่า โดยจัดวงในรูปแบบแจ๊สวงเล็ก (Jazz small band) และแจ๊สวงใหญ่ในสไตล์ดิ

Netherlands Inauguration day 2013

“ปลาแจ๊ส”และพี่โต๊งเหน่ง รัดเกล้า อามระดิษ แสดงดนตรี ที่สถานทูตเนเธอร์แลนด์เนื่องในวันควีนย์เดย์ (Queens Day) 30 เมษายน 2556 (2013) และถือเป็นวันเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชย์ (Inauguration Day