iHearFoodWar#1 Sushi Hana สาขา บางนา

สวัสดีปีใหม่ไทย (ล่วงหน้า) ทุกคนนะคะ วันนี้เป็นเรื่องราวที่ไม่เกี่ยวกับดนตรีเลย แต่เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนใน iHearband ถนัด นั่นก็คือ … การกิน!!!!! ด้วยความที่ว่า ทุกคนใน iHearband ชอบไปกินนู่น กิ