นางฟ้าทรัมเป็ต – Andrea Motis

ปกติพอพูดถึงทรัมเป็ต มักจะนึกถึงตาแก่อ้วนๆ ใส่แว่นเป่าแตร แก้มป่อง …(ใครวะ)…. แต่ แอนเดรีย มอทิส คนนี้จะทำให้คุณเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ ด้วยเสียงร้องของเธอ และสำเนียงการเล่นทรัมเป็ตอย่างอ่อ